አዕፌይ ሙዕቱቴስ ባሲር

ቃያኤ ሙዕዜ

ቃያኤ ሙዕዜ

ካጻ ሙዕዜ

ካጻ ሙዕዜ

ሴዕሩቃ ሙዕዜ

ሴዕሩቃ ሙዕዜ

ባንጋ ፉꬌ

ባንጋ ፉꬌ

ባንጋ ቲሻ

ባንጋ ቲሻ

ቱኬ ኣዕፌ

ቱኬ ኣዕፌ

ዋዕዳ

ዋዕዳ

ኤጬሬ ኣዕፌ ባዳላራ ዞኢሎ ባዳላራ

ኤጬሬ ኣዕፌ ባዳላራ ዞኢሎ ባዳላራ

ጋልስ ባዳላ

ጋልስ ባዳላ

ኢዲስ ባዳላ

ኢዲስ ባዳላ

ዋዕኢስ ፑዕታ

ዋዕኢስ ፑዕታ

ፑዕታ

ፑዕታ

ሎዕሜ

ሎዕሜ

ማንጎ

ማንጎ