ውꬄ

ዉꬊሲር: 
 • File icon Bazo.Qaala-with-picture verses.4.7.1.apk
  ውꬃ13.92 ሜጋ ባይቴ
 • File icon Bazo.Qaala_.without picture.4.7.2.apk
  ውꬃ9.09 ሜጋ ባይቴ
 • File icon Zaysete_Dictionary_2011-1.0.apk
  ውꬃ3.58 ሜጋ ባይቴ
 • File icon Kokathi_miicaches-1.1.1.apk
  ውꬃ4.4 ሜጋ ባይቴ
 • File icon zayse-spell-check-add-on for libre office - download.txt
  ውꬃ746.05 ኪሎ ባይቴ
 • File icon Luqase2014latin.jar
  ውꬃ77.33 ኪሎ ባይቴ
 • File icon JONASE-Saba.jar
  ውꬃ30.2 ኪሎ ባይቴ

 

ሃይ ኦዕሞ̂ ዬሲስ ሞባይሌ ጋላ̂ ጫዕኑቴስ ኣዕኪር ዉꬂራ ጫዕኒራ ሂኮ ላጎ ማጻዕፊር ዛይሲቴና̂ ናባቦ ዳንዳኣቲቴን።

.apk = ታች ሞባይሌስ (for touch screen, Android)

.txt = ኮምፑቴሬስ (for computer, rename to .oxt after download)

.jar = ኤዕሪ ሞባይሌስ (for small phones)