ውꬄ

ሃይ ኦዕሞ̂ ዬሲስ ሞባይሌ ጋላ̂ ጫዕኑቴስ ኣዕኪር ዉꬂራ ጫዕኒራ ሂኮ ላጎ ማጻዕፊር ዛይሲቴና̂ ናባቦ ዳንዳኣቲቴን።

.apk = ታች ሞባይሌስ (for touch screen, Android)

.txt = ኮምፑቴሬስ (for computer, rename to .oxt after download)

.jar = ኤዕሪ ሞባይሌስ (for small phones)

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.