ውꬄ

ዉꬊሲር: 
 • File icon Luqase2014latin.jar
  ውꬃ77.33 ኪሎ ባይቴ
 • File icon JONASE-Saba.jar
  ውꬃ30.2 ኪሎ ባይቴ
 • File icon Zaysete_Dictionary_2011-1.0.apk
  ውꬃ3.58 ሜጋ ባይቴ
 • File icon Kokathi_miicaches-1.1.1.apk
  ውꬃ4.4 ሜጋ ባይቴ
 • File icon Zayse.Bazo_.Qaala-3.0.apk
  ውꬃ3.87 ሜጋ ባይቴ
 • File icon zayse-spell-check-add-on for libre office - download.txt
  ውꬃ746.05 ኪሎ ባይቴ

 

ሃይ ኦዕሞ̂ ዬሲስ ሞባይሌ ጋላ̂ ጫዕኑቴስ ኣዕኪር ዉꬂራ ጫዕኒራ ሂኮ ላጎ ኣማኖ ማጻዕፊር ዛይሲቴና̂ ናባቦ ዳንዳኣቲቴን።