ዛይሴ ኪርቤራ ꬎሌራ

ዛይሴ ኪርቤራ ꬎሌራ ሲዬኑኮ ሃይ ኦዕሞ̂ና̂ስ "ናዕራ" ሂሴስ ጻምኣ!